Zirve Metalurji

Alaşımlı Alüminyum Üretimi

Alüminyum KAynaklarını yeniden Kazandırıyoruz.

Zirve Metalurji

Alaşımlı Alüminyum Üretimi

Alüminyum KAynaklarını yeniden Kazandırıyoruz.

PREV
NEXT

Hurda Hazırlama

Hurda hazırlama genellikle geri dönüşüm sürecinin bir parçasıdır ve atık malzemelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesini içerir. İşte hurda hazırlama sürecinin genel adımları:

 1. Toplama: İlk adım, atık malzemelerin toplanmasıdır. Bu, evlerden, işyerlerinden, endüstriyel tesislerden veya diğer kaynaklardan atık malzemelerin toplanmasını içerir. Toplanan malzemeler genellikle metal, plastik, kağıt, cam ve diğer geri dönüşümlü malzemeleri içerir.

 2. Ayırma: Toplanan atık malzemeler genellikle farklı tiplerde olabilir. Hurda hazırlama sürecinin bu aşamasında, farklı malzeme türleri birbirinden ayrılır. Örneğin, metaller plastiklerden ayrılır ve her malzeme tipi için ayrı bir sınıflandırma yapılır.

 3. Temizleme: Malzemeler genellikle kirli olabilir, bu nedenle temizleme aşaması önemlidir. Metal malzemeler paslı olabilir veya plastik malzemeler kirli olabilir. Bu aşamada, malzemeler temizlenir ve gerektiğinde işlenir.

 4. Parçalama ve Küçültme: Bu aşamada, malzemeler daha küçük parçalara veya boyutlara ayrılır. Örneğin, büyük metal parçaları küçük parçalara kesilir veya plastik malzemeler öğütülür. Bu adım, malzemelerin daha sonra işlenmesini ve geri dönüşüm tesislerine taşınmasını kolaylaştırır.

 5. Presleme ve Paketleme: Hazırlanan malzemeler genellikle sıkıştırılır veya preslenir, böylece daha fazla malzeme taşınabilir ve depolanabilir. Bu aşamada, malzemeler genellikle paketlenir ve geri dönüşüm tesislerine nakledilmeye hazır hale getirilir.

 6. Nakliye ve Geri Dönüşüm Tesisine Taşıma: Hazırlanan hurda malzemeler, geri dönüşüm tesislerine taşınmak üzere nakledilir. Burada, malzemelerin geri dönüştürülmesi için uygun işlemler uygulanır.

Bu adımlar, hurda hazırlama sürecinin genel aşamalarını temsil eder. Ancak, geri dönüşüm süreci ve hurda hazırlama yöntemleri malzeme türlerine, yerel yönetmeliklere ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişebilir.

Ergitme Teknolojisi

Ergitme teknolojisi, genellikle metallerin, alaşımların veya diğer malzemelerin yüksek sıcaklıklarda eritilerek şekil değiştirmesi veya başka bir formda yeniden kullanılabilmesini sağlayan bir süreçtir. Ergitme işlemi genellikle metalurji ve malzeme bilimi alanlarında kullanılır. İşte ergitme teknolojisinin temel prensipleri:

 1. Malzeme Hazırlığı: Ergitme süreci genellikle önce malzemenin hazırlanması ile başlar. Bu adım, malzemenin doğru boyutlara getirilmesi, temizlenmesi ve gerekirse diğer ön hazırlık işlemlerini içerir. Bu, malzemenin ergime sürecinde daha homojen bir şekilde tepki vermesini sağlar.

 2. Ergitme Fırını veya Ocak Kullanımı: Ergitme işlemi, genellikle yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen bir süreçtir. Ergitme fırınları veya ocakları, malzemeyi belirli bir sıcaklık seviyesine getirmek için kullanılır. Bu sıcaklık, malzemenin ergitilmesi için gereken sıcaklığa bağlı olarak değişir.

 3. Ergitme: Malzeme, belirli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında, ergime süreci başlar. Bu aşamada, malzeme katı halinden sıvı haline geçer. Ergitme, malzemenin moleküler düzeyde ayrılmasını ve yeniden düzenlenmesini sağlar.

 4. Şekillendirme: Ergitme işlemi genellikle malzemenin şekillendirilmesi veya dökülmesini içerir. Bu aşama, sıvı metalin kalıplara dökülmesi veya başka bir şekilde şekillendirilmesiyle gerçekleşebilir. Şekillendirme işlemi, malzemenin istenen formu almasını sağlar.

 5. Soğuma ve Katılaşma: Şekillendirme işleminden sonra, malzeme soğumaya bırakılır ve katılaşır. Bu aşamada, malzemenin moleküler yapısı tekrar düzenlenir ve belirli bir formu alır. Soğuma hızı, malzemenin özelliklerini etkileyebilir, bu nedenle bu faktör dikkatlice kontrol edilir.

Ergitme teknolojisi, genellikle metal endüstrisi, döküm endüstrisi ve malzeme mühendisliği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu süreç, metal ve diğer malzemelerin farklı şekillerde üretilmesini, şekillendirilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Döküm Teknolojisi

Döküm teknolojisi, genellikle ergitilen metal veya malzemenin belirli bir kalıba dökülerek şekil almasını sağlayan bir üretim sürecidir. Bu süreç, genellikle metallerin, alaşımların, plastiklerin veya seramiklerin üretiminde kullanılır. Döküm teknolojisi çeşitli endüstrilerde, otomotiv, makine, yapı malzemeleri ve daha birçok alanda yaygın olarak uygulanmaktadır. İşte döküm teknolojisinin temel adımları:

 1. Model veya Kalıp Tasarımı: İlk adım, üretilecek parçanın modelinin veya kalıbının tasarlanmasıdır. Bu tasarım genellikle bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanılarak yapılır. Model veya kalıp, üretilecek parçanın istenen özelliklerini taşır.

 2. Kalıp İmalatı: Tasarlanan model veya kalıp, genellikle metal veya seramik malzemelerden imal edilir. Bu kalıp, döküm işlemi sırasında kullanılacak olan parçanın negatif formunu alır. Kalıp, çekirdekler (core) gibi iç yapılara da sahip olabilir, bu yapılar parçanın iç boşluklarını oluşturur.

 3. Eritme: Döküm süreci, genellikle malzemenin yüksek sıcaklıkta ergitilmesiyle başlar. Bu ergitme işlemi, malzemenin sıvı hale gelmesini sağlar. Metal dökümde genellikle indüksiyon ocakları veya elektrik ark ocakları kullanılır.

 4. Döküm: Ergitilen metal veya malzeme, tasarlanan şekle sahip kalıba dökülür. Bu adım, malzemenin kalıp içinde donarak istenen formu almasını sağlar.

 5. Soğuma ve Katılaşma: Dökülen malzeme kalıpta soğumaya bırakılır. Soğuma süreci, malzemenin katılaşmasını ve istenen mukavemet özelliklerini kazanmasını sağlar.

 6. Kalıp Açma: Soğuma tamamlandığında, dökülen parça kalıptan çıkarılır. Bu adım genellikle kalıp açma işlemini içerir, bu da kalıbın parçayı serbest bırakması için açılmasını içerir.

 7. Temizleme ve İşleme: Dökülen parça genellikle ek işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler arasında kesme, taşlama, delme ve yüzey işleme gibi adımlar yer alabilir. Ayrıca, parçanın istenen toleranslara ve özelliklere ulaşması için işleme adımları uygulanabilir.

Döküm teknolojisi, seri üretimde ve karmaşık parçaların üretiminde etkili bir yöntemdir. Bu süreç, tasarım özgürlüğü, ekonomik üretim ve karmaşıklığı düşük maliyetle elde etme avantajları sunar.

Alaşımlı Alüminyum Üretimi

Alaşımlı alüminyum üretimi, alüminyumun diğer metaller veya elementlerle karıştırılarak özel özelliklere sahip alaşımlar elde etme sürecini ifade eder. Bu alaşımlar genellikle daha yüksek mukavemet, dayanıklılık, sertlik veya özel endüstriyel uygulamalara uygun özelliklere sahip olmak üzere tasarlanır. İşte genel olarak alaşımlı alüminyum üretim sürecinin ana adımları:

 1. Bauxite'den Alüminyum Elde Etme:

  • İlk adım, bauxite cevherinden alüminyum elde etmektir. Bauxite, alüminyum oksit içeren bir cevherdir. Bayer süreci veya Hall-Héroult elektroliz yöntemi gibi işlemlerle bauxite işlenir ve alüminyum metal elde edilir.
 2. Çözelti İşleme (Redüksiyon):

  • Alüminyum oksit (alumina), bir elektroliz süreci olan Hall-Héroult yöntemi ile işlenir. Bu süreçte, alumina elektrolitik bir hücrede elektrik akımı kullanılarak alüminyum ve oksijene ayrıştırılır.
 3. İlk Alüminyum Üretimi:

  • Elektroliz süreci sonucunda elde edilen alüminyum, genellikle sıvı halde biriktirilir. Bu sıvı alüminyum daha sonra alaşımlı alüminyum üretimi için kullanılır.
 4. Alaşım Malzemelerin Seçimi:

  • İstenilen özelliklere sahip alaşımları elde etmek için, kullanılacak olan diğer metal veya elementlerin seçimi yapılır. Çinko, magnezyum, bakır, silisyum, manganez gibi metaller veya elementler alaşımlı alüminyumda yaygın olarak kullanılır.
 5. Alaşımlama İşlemi:

  • Seçilen metal veya elementler, alüminyum ile belirli oranlarda karıştırılır. Bu karışım, genellikle ergitme işlemiyle yapılır. Ergitilen alüminyum karışımı daha sonra özel şekil veya formalar içine dökülerek alaşımlı alüminyum parçalar elde edilir.
 6. Soğuma ve İşleme:

  • Dökülen alaşımlı alüminyum parçalar soğumaya bırakılır ve istenen formu alır. Soğuma sonrasında, parçaların işlenmesi ve gerekirse ek işlemler uygulanarak nihai ürün elde edilir.

Alaşımlı alüminyum, havacılık, otomotiv, inşaat ve diğer birçok endüstride yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Bu alaşımlar, dayanıklılık, hafiflik ve özel mühendislik özellikleri nedeniyle birçok uygulama için tercih edilir.

İletişim

ZİRVE METALURJİ MADENCİLİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Modern Keresteciler Sitesi 5. Sokak No: 17

Kahraman Kazan / Ankara

Tel : 0 537 546 96 09

 1. Toplama ve Ayırma:

  • İlk adım, hurda malzemelerin toplanması ve farklı türlerine ayrılmasıdır. Bu adım genellikle geri dönüşüm tesislerinde veya özel toplama noktalarında gerçekleşir.
 2. Taşıma ve Depolama:

  • Toplanan hurda malzemeler, geri dönüşüm tesisine taşınır ve belirli bir düzen içinde depolanır. Depolama sırasında malzemeler, türlerine göre ayrılır ve organize edilir.
 3. Temizleme ve Ayrıştırma:

  • Hurda malzemeler, kir, toz ve diğer kontaminasyonlardan arındırılmak için temizlenir. Ayrıca, farklı malzeme türlerini daha etkili bir şekilde ayırmak için özel ayrıştırma ekipmanları kullanılabilir.
 4. Ön İşleme:

  • Bazı durumlarda, hurda malzemeler özel ön işleme adımlarından geçirilir. Bu adımlar, malzemelerin daha iyi geri dönüştürülebilmesi için yapılan özel işlemleri içerebilir.
 5. Parçalama ve Küçültme:

  • Hurda malzemeler genellikle belirli bir boyut ve formata getirilir. Bu, malzemelerin daha etkili bir şekilde işlenmesini sağlar. Metal, plastik veya kağıt gibi malzemeler özel parçalama makinelerinden geçirilebilir.
 6. Geri Dönüşüm Prosesi:

  • Parçalanmış hurda malzemeler, ilgili geri dönüşüm süreçlerine sokulur. Bu süreç, malzemenin türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, metal geri dönüşümü farklı bir işleme tabi tutulabilirken, plastik geri dönüşümü başka bir süreci içerebilir.
 7. Kalite Kontrol:

  • Geri dönüşüm işleminden geçmiş malzemeler, kalite kontrol adımlarından geçirilir. Bu adım, malzemelerin belirli standartlara uygunluğunu ve kalitesini sağlamak için yapılır.
 8. Yeniden Kullanım veya Yeniden İmalat:

  • Son olarak, geri dönüştürülmüş malzemeler yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilir veya doğrudan yeniden kullanılabilir.

Bu adımlar, genel bir hurda hazırlama işlemi için tipik olarak takip edilen aşamalardır. Ancak, işlemler malzeme türüne ve geri dönüşüm tesisinin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Ergitme teknolojisi, genellikle metallerin veya diğer malzemelerin yüksek sıcaklıklarda eritilerek şekillendirildiği bir üretim sürecini ifade eder. Ergitme işlemi genellikle metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır, ancak cam, plastik ve diğer malzemelerin üretiminde de benzer prensipler uygulanabilir. İşte ergitme teknolojisinin temel unsurları:

 1. Malzeme Hazırlığı:

  • Ergitme süreci genellikle ham malzemelerin belirli oranlarda karıştırılmasıyla başlar. Metal alaşımları üretiliyorsa, farklı metallerin doğru oranlarda karıştırılması önemlidir. Bu karışım, istenilen özelliklere sahip bir metal alaşım elde etmek için tasarlanır.
 2. Ergitme Fırını:

  • Ergitme süreci, genellikle özel ergitme fırınlarında gerçekleşir. Bu fırınlar, yüksek sıcaklıklarda malzemeleri eritmek için kullanılır. Elektrik ark fırınları, endüksiyon fırınları veya gazlı fırınlar gibi çeşitli ergitme fırınları bulunmaktadır.
 3. Yüksek Sıcaklık:

  • Ergitme işlemi, malzemelerin belirli bir sıcaklık seviyesine ulaştırılmasını içerir. Bu sıcaklık, kullanılan malzemenin özelliklerine bağlı olarak değişir. Yüksek sıcaklık, malzemelerin erimesini sağlar, böylece şekillendirilmeye ve dökülmeye hazır hale gelirler.
 4. Şekillendirme:

  • Malzeme eridikten sonra, istenilen şekli alması için çeşitli şekillendirme yöntemleri uygulanabilir. Bu, döküm, haddeleme, ekstrüzyon veya diğer özel işlemleri içerebilir. Şekillendirme işlemi, malzemenin nihai ürün formunu almasını sağlar.
 5. Soğutma ve Katılaşma:

  • Şekillendirilmiş malzeme, belirli bir formu aldıktan sonra soğutulur ve katılaşır. Bu aşama, malzemenin istenilen mukavemet, şekil ve diğer özelliklere sahip olmasını sağlar.
 6. İşleme ve Finitasyon:

  • Ergitme sürecinden geçmiş malzeme, genellikle işlenerek ve finitasyon adımlarından geçirilerek nihai ürün haline getirilir. Bu adımlar, malzemenin yüzey pürüzlülüğünü düzeltmek, boyutları ayarlamak ve diğer spesifik gereksinimlere uygun hale getirmek içindir.

Ergitme teknolojisi, endüstrinin birçok alanında kullanılan temel bir üretim sürecidir. Metal döküm, alaşımların üretimi, cam üretimi ve benzeri birçok sektörde ergitme işlemleri yaygın olarak uygulanmaktadır.

Döküm teknolojisi, sıvı metal veya diğer malzemelerin bir kalıp içine dökülerek belirli bir şeklin elde edildiği bir üretim sürecidir. Bu süreç, birçok endüstride geniş bir uygulama alanına sahiptir, özellikle metal parçaların üretiminde sıklıkla kullanılır. İşte temel döküm teknolojisi işlemi adımları:

 1. Kalıp Tasarımı:

  • Döküm süreci genellikle bir kalıp kullanılarak gerçekleştirilir. Kalıp tasarımı, üretilecek parçanın şekline ve özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Kalıp genellikle metal veya seramikten yapılır ve döküm parçasının negatif formunu içerir.
 2. Model veya Prototip Hazırlığı:

  • Kalıp tasarımının ardından, genellikle bir model veya prototip hazırlanır. Bu model, son ürünün neye benzeyeceğini gösterir ve kalıp tasarımının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
 3. Kalıp Hazırlığı:

  • Kalıp hazırlık aşamasında, kalıp malzemesi seçilir ve şekillendirilir. Kalıp iç yüzeyi genellikle belirli bir pürüzlülük ve özelliklere sahip olmalıdır. Kalıp hazırlandıktan sonra, genellikle özel bir kaplama uygulanır.
 4. Ergitme:

  • Döküm sürecinin temel adımlarından biri, kullanılacak malzemenin yüksek sıcaklıklarda eritilmesidir. Metal dökümde, genellikle metal alaşımları kullanılır ve bu malzemeler ergitme fırınlarında belirli bir sıcaklığa getirilir.
 5. Döküm İşlemi:

  • Ergitilmiş metal, hazırlanan kalıba dökülür. Bu aşamada, metal kalıba döküldüğünde, kalıp içinde belirlenen şekli alır. Döküm süreci basınç altında gerçekleşebilir veya yerçekimi etkisiyle olabilir.
 6. Soğuma:

  • Metal, kalıba döküldükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuma süreci, metalin katılaşmasını ve belirli bir mukavemet seviyesine ulaşmasını sağlar.
 7. Kalıptan Çıkarma:

  • Soğuma tamamlandıktan sonra, döküm parçası kalıptan çıkarılır. Bu adım, genellikle titizlik ve dikkat gerektiren bir işlemdir, çünkü parça kalıp iç yüzeyine uygun bir şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
 8. Temizlik ve İşleme:

  • Döküm parçası, kalıptan çıkarıldıktan sonra genellikle temizlenir ve işlenir. Bu adımlar, parçanın istenilen özelliklere ve toleranslara sahip olmasını sağlamak için yapılır.

Döküm teknolojisi, karmaşık geometrilere sahip parçaların seri üretimi için idealdir ve birçok endüstride kullanılan önemli bir üretim yöntemidir.

Alüminyum külçe üretimi, alüminyumun ergitilip belirli bir formda katılaştırılmasını içeren bir süreçtir. Bu külçeler daha sonra alüminyumun çeşitli endüstrilerde kullanılması için kullanılır. İşte temel adımlar:

 1. Ham Alüminyum Temini:

  • Alüminyum külçe üretimi süreci genellikle ham alüminyum veya alüminyum alaşımları kullanılarak başlar. Bu malzemeler genellikle madencilikten veya geri dönüşüm tesislerinden temin edilir.
 2. Alüminyumun Ergitilmesi:

  • Ham alüminyum, ergitme fırınlarında yüksek sıcaklıklarda eritilir. Ergitme işlemi genellikle endüksiyon fırınları veya elektrik ark fırınları gibi özel ergitme ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilir.
 3. Rafinaj İşlemi:

  • Ergitilen alüminyum, rafinaj adı verilen bir işlemle temizlenir. Bu süreçte, metalde bulunan istenmeyen katkı maddeleri ve içerikler giderilir. Bu, alüminyumun daha yüksek kaliteli ve saf bir formda olmasını sağlar.
 4. Döküm:

  • Ergitilen ve rafine edilen alüminyum, özel döküm makinalarında belirli bir formda kalıplara dökülür. Bu kalıplar genellikle külçe şeklinde olup, alüminyumun belirli bir şekilde katılaşmasına olanak tanır.
 5. Soğutma ve Katılaşma:

  • Alüminyum kalıba döküldükten sonra, soğuması ve katılaşması beklenir. Bu aşama, alüminyumun istenilen mekanik özelliklere sahip olmasını sağlamak için önemlidir.
 6. Kalıptan Çıkarma:

  • Soğuma ve katılaşma tamamlandıktan sonra, alüminyum külçe kalıptan çıkarılır. Bu adım, genellikle otomatik kalıptan çıkarma makineleri veya manuel işlemler kullanılarak gerçekleştirilir.
 7. Kalite Kontrol:

  • Üretilen alüminyum külçeler, belirli standartlara ve kalite gereksinimlerine uygunluğu kontrol etmek için kalite kontrol testlerinden geçirilir.
 8. Ambalaj ve Sevkiyat:

  • Kalite kontrolünden geçen alüminyum külçeler, genellikle belirli miktarlarda paketlenir ve sevkiyat için hazırlanır.

Alüminyum külçe üretimi, alüminyumun çeşitli endüstrilerde kullanılabilmesi için temel bir üretim sürecidir. Bu süreç, alüminyumun istenilen özelliklere sahip bir formda üretilmesini sağlar ve geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Deoksidantlar, oksidasyon süreçlerini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Özellikle metallerin oksitlenmesini engelleyerek koruyucu bir etki sağlarlar. Deoksidantlar, metal ve alaşımların üretimi, depolanması veya kullanımı sırasında oksidasyonu önlemek için kullanılır. İşte deoksidantların bazı özellikleri ve kullanım alanları:

 1. Koruyucu Özellikler:

  • Deoksidantlar, özellikle metal malzemelerin oksidasyonunu önleyerek koruyucu bir etki sağlarlar. Bu, malzemelerin uzun süreli depolanmasında veya işlemleri sırasında oluşabilecek oksidasyonun engellenmesine yardımcı olur.
 2. Oksidasyonu Azaltma:

  • Oksidasyon, bir malzemenin oksijenle reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimyasal bir süreçtir. Deoksidantlar, malzemelerin oksidasyon hızını azaltarak, metal yüzeylerin, alaşımların ve diğer malzemelerin dayanıklılığını artırabilir.
 3. Metallerde Kullanım:

  • Deoksidantlar özellikle metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, alüminyum alaşımları üretiminde veya çelik üretiminde deoksidantlar kullanılabilir. Bu, metallerin istenmeyen oksidasyonunu azaltarak daha kaliteli ürünler elde edilmesine katkıda bulunabilir.
 4. Alaşımlarda Stabilizasyon:

  • Alaşımlar, genellikle deoksidantlarla stabilize edilir. Bu, alaşımların bileşenlerinin oksidasyonunu önleyerek malzemenin homojen yapısını korumaya yardımcı olabilir.
 5. Gıda Endüstrisinde Kullanım:

  • Gıda endüstrisinde deoksidantlar, gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve renk, tat, ve besin içeriğini korumak için kullanılır. Bu, özellikle yağlar, meyve suları ve bazı konserve ürünlerde yaygın bir uygulamadır.
 6. Antioksidan Etkisi:

  • Deoksidantlar aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. Bu, hücresel düzeyde oksidatif stresi azaltabilir ve biyolojik sistemlerde oluşan zararlı reaksiyonları önleyebilir.

Deoksidantlar, genellikle spesifik uygulamalara bağlı olarak seçilir ve kullanılır. Bu maddeler, malzemelerin kalitesini artırmak, dayanıklılıklarını sağlamak veya özelliklerini korumak için önemli bir rol oynarlar.

Tekstil ve giyim endüstrisinde bir biyet üretimi süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. Tasarım:

  • İlk olarak, giyim ürününün tasarımı yapılır. Tasarım aşamasında, giyim öğelerinin stil, kesim, renk ve deseni belirlenir.
 2. Malzeme Seçimi:

  • Tasarım onaylandıktan sonra, kullanılacak malzemeler seçilir. Bu malzemeler genellikle kumaş, düğme, fermuar, dikiş ipliği ve diğer aksesuarları içerir.
 3. Kalıp Hazırlığı:

  • Giyim ürününün tasarımına uygun olarak kalıplar hazırlanır. Kalıplar, giyim parçalarının kesiminde kullanılır ve belirli bir boyuta ve şekle sahip olmalarını sağlar.
 4. Kesim:

  • Hazırlanan kumaş, belirlenen kalıplar kullanılarak kesilir. Bu adım, giyim parçalarının nihai formunu almasını sağlar.
 5. Dikiş ve Birleştirme:

  • Kesilmiş parçalar, dikiş makineleri kullanılarak bir araya getirilir ve giyim ürünü şekillenir.
 6. Aksesuar ve Detay Ekleme:

  • Giyim ürününe özgü olarak düğme, fermuar, cep, etiket gibi aksesuarlar ve detaylar eklenir.
 7. Kalite Kontrol:

  • Üretilen giyim ürünleri, kalite kontrol adımlarından geçirilir. Bu adımlarda ürünlerin kusursuzluğu, dikiş hataları ve renk uyumu gibi özellikler kontrol edilir.
 8. Ambalaj ve Sevkiyat:

  • Kalite kontrolünden geçen giyim ürünleri, belirli standartlara uygun şekilde ambalanır ve sevkiyat için hazırlanır.

Biyet üretimi süreci, tasarımdan başlayarak nihai ürünün müşteriye ulaşmasına kadar bir dizi detaylı adım içerir. Bu süreç, giyim endüstrisinde kullanılan genel bir üretim modelini temsil etmektedir.

TOP